MU ONLINE ĐẲNG CẤP MỌI THỜI ĐẠI

MU-FAMILYMART.COM

Server WCOIN

ANPHA TEST : 21h 01/03/2021
OPEN BETA: 13H 03/03/2021
Phiên bản : 6.15 Full CussTom Free 100% Cày Kéo
Exp : 9999x
Expmaster : 100x
GHRS : 20 LẦN /1 NGÀY
Server : Train Wcoin Mua ALL Item Ingame
Drop : 30%
Antihack : PS
Lv Reset : 400 lv

SERVER ZEN 1

ANPHA TEST : 23H xxxx

OPEN BETA: xxxx
Antihack : PS
GHRS : Theo top 1
Lv reset : Tăng theo reset

xxxx

ANPHA TEST :19H 12/08/2020

OPEN BETA: XXXX
GHRS : Theo top 1
Lv reset : 400

TÍNH NĂNG PHIÊN BẢN

ITEM NGUYÊN BẢN

Sử dụng toàn bộ item gốc mặc định của ss 6.3

Server No WebShop

Server Free Cày Kéo Là Có Tất Cả.

EVEN THƯỜNG XUYÊN

Ngoài các even ingame BQT còn liên tục tổ chức các sự kiện đặc biệt vào mỗi cuối tuần.

TU LUYỆN ĐA DẠNG

Tu luyện bằng ngọc tu luyện cấp độ ngọc càng cao thì ngọc càng hiếm

HỆ THỐNG QUÂN HÀM

Nhận Quân Hàm Reset Theo Mốc

BQT NHIỆT TÌNH

Với kinh nghiệm làm mu lâu năm cùng sự đam mê nhiệt tình với game thủ.

EVEN INGAME

Thường xuyên tổ chức các sự kiện ingame tạo không khí sôi động cho game

“Mu-FamiLymart.Com ”

By Admin Chin Chin